Suundumused, mis kujundavad hotellide tulevikku

Hotellid peavad pidevalt muutma oma teenuste osutamisti paindlikumaks ja suutma kohaneda pidevalt muutuva vajadustega. Nad peavad looma uusi kogemusi, mis vastavad inimeste järjest kõrgematele nõuetele, pannes erilist rõhku hügieenile ja ohutusele. Vaatame mõnda neist suundumustest, mis muudavad hotellide tulevikku.

Personaliseeritud tähelepanu ja inimlik külalislahkus

Kui külaline hotelli saabub, soovib ta olla teretulnud ja parim viis seda teha pole see, kui teda tervitab näotu ekraan, millel pole piisavalt empaatiat. Tehnoloogia peaks siiski olema ja jääma tööriistaks, mida hotellid kasutavad oma teenindustaseme jälgimiseks, mõõtmiseks ja täiustamiseks, mitte inimestega suhtlemiseks.

Nutikas mobiilitehnoloogia

Mobiiltehnoloogia, nagu mobiilne sisseregistreerimine, annab võimaluse suurendada klientide rahulolu, muutes sisse- ja väljaregistreerimised tõhusamaks ja kiiremaks. See teenus on üks viise, kuidas anda külalistele rohkem vabadust ja mõjuvõimu ja muuta nad hotellikogemuses osalejateks, mis on hotellide tulevikku toomisel ilmselt võtmetähtsusega.

Säästlike ja keskkonnasõbralike praktikate tähtsuse suurenemine

Kliimamuutuste kiirenedes eelistavad paljud kohusetundlikud reisijad hotelle, mis seavad esikohale jätkusuutlikkuse ja keskkonnasõbralikud tavad. Olgu selleks jätkusuutlikud mugavused või rohkem teavitamine sellest, mida hotell teeb keskkonnasõbralikumaks muutmise nimel. 

Roheline maailmavaade on kahtlemata tulevikus paljude külastajate mõtetes hotelli valimisel esikohal ning hotellinduse valdkond peab andma oma osa, et osaleda selles liikumises.

Suurem rõhk ohutusele ja tervisele

Tervis ja ohutus pärast pandeemiat on muutunud “tore kui on” asemel paljuski kohustuslikuks. Külalised tahavad teada, mida tehakse nende kaitsmiseks, olgu selleks kõigi pindade regulaarne desinfitseerimine, antibakteriaalsete geeli dosaatorite pakkumine kogu hotellis või tasuta maskide pakkumine sisseregistreerimisel. Uute hügieeniga seotud strateegiate rakendamisel on hotelli valikul lähitulevikus oluline osa.

Digitaalsed nomaadid on siin, et jääda

Pandeemia õpetas kõigile, et kaugtöö on võimalik, ja on avanud uksed uuele lainele inimestele, kes reisivad ja töötavad samal ajal. Meelitades oma hotelli kaugtöölisi, avab hotell sellega end uuele turusegmendile, mis on iga hotelli turunduse eesmärkides sihtrühmana üha olulisemal kohal. Digitaalsed nomaadid tarbivad hotellis ka erinevaid teenuseid tõenäoliselt üha rohkem, suurendades sellega hotellide lisatulu.

Töö- ja puhkusereiside ühendajad 

“Bleisure” (business + pleasure) reisijad segavad kokku puhkuse- ja ärireise, pikendades tööreise nädalavahetuseks, et nad saaksid oma vabal ajal sihtkohta uurida. Eeldatakse, et see suundumus jätkub ja hotellipidajad peavad vastama väljakutsele, et seda võimalust ergutada, pakkudes mugavaid keskkondi nii puhkuse- kui ka ärireisijatele.

Hotellipidajad saavad juba täna kõiki neid tulevikusuundumusi ära kasutada, kohandades oma teenuseid klientide muutuvate nõudmiste järgi.